50,- FOR MEDLEMSKAP & 50,- FOR FILM

Vi  Moss Filmklubb er en gjeng ildsjeler som brenner for film! Vi har månedlige filmvisninger av alternativ karakter, samt foredrag, diskusjonspanel og workshop.

Vi startet i 1998 i forbindelse med Momentum og overtagelse av Parkteatret Kino, og har siden da vist film på Kråkereiret Rockeklubb, Tivoli Amfi, Queens Pub og SF Kino Moss. Vi starter opp igjen nå etter noen års pause, i møllebyen hos House Of Foundation.

Vår paraplyorganisasjon er Norsk Filmklubbforbund som ligger i Cinemateket i Oslo. Vi arbeider vederlagsfritt og driver ikke næring. Alt overskudd går tilbake i klubben og brukes til å berike tilbudet til publikum!

Ta gjerne kontakt hvis du vil:

  • Bli medlem
  • Holde Foredrag
  • Arrangere workshop eller kurs
  • Samarbeide
  • Vise en egen film
  • Bli med i styret
  • Eller bare hvis ikke du finner frem 🙂

 

VEDTEKTER

§ 1 Navnet er Moss Filmklubb

§ 2 Filmklubbens formål er å
a) Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium.
b) Bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel.
c) Fremme studiet av filmkunnskap, dvs. Vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieretninger
og trykt materiell.

§ 3 Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

§ 4 Medlemskontigenten fastsettes av årsmøteUstyret. Medlemskortene er strengt personlige.

§ 5 Arsmøtet holdes innen utgangen av Januar og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert reqnskap, valg av styre og revisor, pluss eventuelle forslag.

§ 6 Styret har ideelt sett 7 medlemmer.

§ 7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.

§ 8 Forslag til vedtaksendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.

§ 9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle penqernidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.

Reklamer


Følg oss på Twitter!

Skriv inn epost-adressa di for å abonnere her å få nyheter i mailboksen.

Bli med 10 andre følgere

Filmklubbere

Reklamer

%d bloggere like this: